دستورالعمل Authorship

 

(دریافت فایل کامل PDF)

فصل اول- انتشار مقالات تحقيقي

 

بخش اول – قوانين و مقررات

این دستورالعمل با هدف بکارگیری یک دستورالعمل استاندارد برای حفظ صحت و کارایی انتشارات علمی و نشر صحیح نتایج پژوهش های انجام شده با حفظ حقوق کلیه افراد دخیل در یک کار پژوهشی ارائه گردیده است.

همه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی باید سیاستگذاری مشخص و مدونی برای درج اسامی نویسندگان در آثار منتشر شده داشته باشند. همچنین بهتر است که کلیه افراد شرکت کننده در یک کار پژوهشی اعم از دانشجویان و اساتید از این اصول مطلع باشند و براساس آن اقدام نمایند تا حقوق معنوی کلیه افراد به بهترین نحو رعایت گردد.

این اصول شامل کلیه افرادی می باشد که در طرح های پژوهشی منجر به انتشارات علمی دخیل می باشند و رعایت آن ضروری است. و باید توافق لازم با کلیه دست اندرکاران یک کار پژوهشی در یکی از اولین جلسات تشکیل شده در مورد انجام پژوهش حاصل گردد.

افرادی که بنا بر ضرورت در طول کار وارد طرح پژوهشی شوند نیز باید در اولین جلسه از این دستورالعمل مطلع شوند.

ماده يك - اصول کلی Authorship

براساس پروتوكل ونكوور كه مورد تأييد كميته بين المللي سردبيران مجلات تحقيقاتي پزشكي (International Committee of Medical Journal Editors) مي باشد، كليه افرادي كه قصد دارند در مقاله اي كه قرار است چاپ شود، نام آنها به عنوان نويسنده درج شود، بايد در موارد زير در طول طرح تحقيقاتي و فرايند انتشار همكاري كرده باشند:

1. ارائه ايده، طراحي مطالعه، گردآوري، آناليز و يا تحليل داده ها

و

2. همكاري در تهيه متن مقاله، ويرايش و يا مطالعه و ارائه نظرات كارشناسي خود بر اساس تجارب حين انجام كار

و

3. مطالعه نسخه نهايي مقاله پيش از ارسال براي انتشار

تبصره يك- اين مركز تحقيقات در صورتي فردي را به عنوان نويسنده يكي از مقالات منتج از طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده در اين مركز مي پذيرد كه هر سه شرط بالا را دارا باشد. به اين معني كه موارد زير دليل كافي براي درج نام فرد به عنوان نويسنده مقاله نمي باشد:

· شركت و يا همكاري در جذب اعتبار مالي

· گردآوري بخشي از داده ها، ارجاع بيمار يا صدور مجوز دسترسي به يك منبع

· نظارت كلي بر يك طرح تحقيقاتي

كليه افرادي كه مایلند نويسنده مقاله اي باشند بايد در گردآوري نتايج و خروجي هاي طرح تحقيقاتي مربوطه به ميزان لازم براي هر خروجي يا نتيجه نقشي تعيين كننده و شاخص دارا باشند.

براي فردی الزاماً اين حق ايجاد نمي شود كه نام وي به عنوان يكي از نويسندگان درج شود، مگر اينكه در انجام بررسي متون، تحليل داده ها و يا تفسير نتايج نقشي تعيين كننده داشته باشد.

ماده دو- مقررات ترتيب درج اسامي در يك اثر پژوهشي

1. كوچك بودن به لحاظ سني و يا پايين تر بودن رده علمي به هيچ عنوان دليلي براي درج نام فرد در نفرات آخر نمي باشد.

2. ترتيب نگارش نام نويسندگان بهتر است كه مورد توافق كليه نويسندگان قرار گيرد و فرم مربوطه که در پایان این دستورالعمل موجود است را امضا نمایند.

3. كليه افرادي كه نام ايشان در مقاله ای درج مي شود بايد با امضاي فرم موجود در پایان اين دستورالعمل، مسئوليت اجتماعي و علمي ناشي از انتشار نتايج تحقيق را بپذيرند.

4. مجريان يك طرح پژوهشي مجاز نیستند نام فردي را كه در طرح پژوهشي دخالتي نداشته است، بنا به هرگونه ملاحظه اي (به ویژه استفاده از نام افراد صاحب نظر براي افزايش احتمال پذيرش) در مقاله ای درج نمايند.

5. در مواردي كه فردي نظارت كلي بر يك طرح داشته باشد و تأثير وي بر كار چشمگير بوده است با اخذ رضايت كليه دست اندكاران طرح، مي توان اقدام به درج نام فرد نمود، كه طبيعتاً اسم وي در انتهاي اسامي محققين دیگر ذكر مي گردد.

6. ترتيب اسامي افراد بر اساس جدول استاندارد Authorder® كه ضميمه اين دستورالعمل مي باشد، تعيين مي شود. هر گونه تغيير بر خلاف جدول استاندارد ذكر شده بايد با توافق كليه اعضاي طرح پژوهشي و پيش از انجام طرح تحقيقاتي صورت پذيرد.

7. استفاده از جدول استاندارد Authorder® براي تعيين ترتيب اسامي نويسندگان در هر مقاله در پايان اجراي طرح تحقيقاتي و براي هر مقاله به صورت جداگانه صورت مي پذيرد.

8. اگر از يك طرح تحقيقاتي بيش از يك مقاله استخراج شود، همچنان بايد از جدول استاندارد استفاده شود و هرگونه تغيير در ترتيب اسامي بايد به تأييد كتبي كليه دست اندركاران طرح تحقيقاتي برسد.

9. در مقالات استخراج شده از پايان نامه هاي دانشجويي اعم از عمومي، تخصصي و فوق تخصصي، اولویت ذکر نام دانشجو بر مبنای بندهای 2 و 6 این دستورالعمل اعمال شود و استاد راهنماي پايان نامه به عنوان نويسنده مسئول درج مي گردد.

10. در پايان نامه هايي كه بيش از يك استاد راهنما و مشاور همكاري داشته اند، ترتيب اسامي ايشان بر اساس توافق در جلسه و با استناد به جدول استاندارد Authorder® تعيين مي گردد. نام دانشجو نیز بر مبنای بندهای 2 و 6 این دستورالعمل اعمال شود.

11. ساير افرادي كه امتياز كافي براي درج نام آن ها در بخش نويسندگان را كسب نمي كنند و ميزان همكاري آنها مصداق يكي از موارد تبصره يك اين دستورالعمل مي باشد، نبايد نام آن ها در بخش نويسندگان مقاله درج شود.

12. براي افرادي كه كمتر از ميزان لازم امتياز كسب مي كنند، ولي در اجرا و پيشبرد طرح تحقيقاتي همكاري داشته اند توصيه مي شود كه نام ايشان، نوع همكاري آن ها با قید ارتباط فرد با مرکز در بخش تشكر و قدرداني (Acknowledgment) ذكر شود.

13. پرداخت حق الزحمه انجام كار در يك طرح تحقيقاتي هيچ الزام و يا منعي از جهت درج نام فرد در مقالات ايجاد نمي كند و دست اندكاران يك طرح پژوهشي مجاز نمی باشند با پرداخت حق الزحمه نام فرد را از نويسندگان حذف نمايند.

14. جدول استاندارد Authorder® براي تعيين ترتيب نام نويسندگان است. اما نويسنده مسئول كه مي تواند نفر اول يا هركدام از ديگر نويسندگان باشد، فردي است كه اقدام به ثبت مقاله و پيگيري براي انتشار آن مي نمايد. نویسنده مسئول هر مقاله باید از بین اعضای هیئت علمی یا متخصصینی که با مرکز همکاری می کنند، انتخاب شود و از درج نام دانشجو (اعم از مقطع عمومی یا تخصصی) به عنوان نویسنده مسئول جداً اجتناب شود.

بخش دوم - جدول استاندارد Authorder®

جهت دسترسي به ادامه مطلب اينجا کليک کنيد.