كارگاه هاي پژوهشي

مرکز تحقیقات جراحی سرطان در نظر دارد به زودی کارگاه های ذیل را برگزار نماید: 
  • (Evidence Based Medicine (EBM
  • Clinical Data Registry
 
این مرکز به منظور توانمندسازی دانشجویان به ویژه اعضای هسته دانشجویی خود کارگاه های پژوهشی با عناوین ذیل را برگزار می کند: 

عنوان کارگاه
 
تاریخ برگزاری
 
ساعت برگزاری
 
مدرس
 
وضعیت
 

آشنایی كلی با وب سايت  NLM

Pubmed (مقدماتی و پیشرفته)

29/1/90

7-4 بعد از ظهر

سرکار خانم ميترا زارعی
كارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی
برگزار شد.

5/2/90

7-4 بعد از ظهر

سرکار خانم فرشته نوروزی
کارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی
برگزار شد.
 7/2/90  7-4 بعد از ظهر  سرکار خانم تكتم غلامی
كارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی
 برگزار شد.
 
                           محل برگزاری: خیابان دانشگاه- دانشکده پزشکی سابق- کتابخانه مرکزی دانشگاه