كارگاه هاي پژوهشي

مرکز تحقیقات جراحی سرطان در نظر دارد به زودی کارگاه های ذیل را برگزار نماید: 
  • (Evidence Based Medicine (EBM
  • Clinical Data Registry
 
این مرکز به منظور توانمندسازی دانشجویان به ویژه اعضای هسته دانشجویی خود کارگاه های پژوهشی با عناوین ذیل را برگزار می کند: 

عنوان کارگاه
 
تاریخ برگزاری
 
ساعت برگزاری
 
مدرس
 
وضعیت
 

آشنایی كلی با وب سايت  NLM

Pubmed (مقدماتی و پیشرفته)

29/1/90

7-4 بعد از ظهر

سرکار خانم ميترا زارعی
كارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی
برگزار شد.

5/2/90

7-4 بعد از ظهر

سرکار خانم فرشته نوروزی
کارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی
برگزار شد.
 7/2/90  7-4 بعد از ظهر  سرکار خانم تكتم غلامی
كارشناس ارشد علوم كتابداری و اطلاع رسانی
 برگزار شد.
كمپين دست هاي پاك نجات بخش زندگي
9/8/96 8 صبح تا 2 بعد از ظهر گروه دانشجويي مركز تحقيقات جراحي سرطان با همكاري مركز تحقيقات كنترل عفونت و بهداشت دست برگزار شد
كارگاه نگارش مقالات و مرور سيستماتيك
12 لغايت 14 بهمن 1396 8 صبح تا 2 بعد از ظهر

دكتر سيد اسحاق هاشمي

دكتر مليحه دادگر

دكتر مهراد مجد

برگزار شد
كارگاه رسم نقشه هاي مفهومي
26 و 28 بهمن 1396 9 صبح تا 18 بعد از ظهر

دكتر آرش آريان پور

مهندس مجتبي مزيناني

با همكاري كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ي پزشكي مشهد

برگزار شد
‍مسابقه ي طراحي نقشه هاي مفهومي
27 لغايت 29 فروردين 1397  

گروه دانشجويي مركز تحقيقات جراحي سرطان با همكاري مركز تحقيقات كنترل عفونت و بهداشت دست

برگزار شد
چالش ايده پردازي در زمينه پيشگيري و كنترل عفونت
27 لغايت 29 فروردين 1397  

گروه دانشجويي مركز تحقيقات جراحي سرطان با همكاري مركز تحقيقات كنترل عفونت و بهداشت دست

برگزار شد
 
                           محل برگزاری: خیابان دانشگاه- دانشکده پزشکی سابق- کتابخانه مرکزی دانشگاه