برنامه راهبردی پنج ساله

 

  برنامه‌ی استراتژیک

مركز تحقيقات جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چشم انداز

تبدیل شدن به قطب علمی پژوهشی در حوزه‌ی پژوهش‌های پایه و بالینی جراحی سرطان در حوزه‌ی کشوری و بین‌المللی به منظور ارتقای سطح علمی دانشگاه و ارتقای سطح سلامت عمومی در جامعه در افق 1404 هجری شمسی.

هدف نهایی ما این است که از طریق برقراری ارتباط نزدیک با سایر مراکز تحقیقاتی و تشکیل پژوهشکده، در راستای سند چشم انداز 20 ساله به عنوان یک قطب علمی پژوهشی کشور و منطقه درآییم و بتوانیم با انجام تحقیقات پایه و بالینی زمینه ارتقاء سلامت در جامعه را بهبود بخشیم.

مأموریت

توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و محققین.

برنامه‌ریزی، اجرا و چاپ پژوهش‌های بنیادی یا بالینی در حوزه‌ی جراحی سرطان بر اساس بالاترین استانداردهای پژوهشی.

ارتقای سطح علمی دانشگاه و ارتقای سطح سلامت عمومی در جامعه از طریق انتشار نتایج پژوهش‌های مبتنی بر شواهد.

با استعانت از الطاف الهی و بهره گیری از متخصصین و پژوهشگران خبره در علوم مرتبط، مرکز تحقیقات جراحی سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مترصد انجام مأموریت های ذیل است:

* انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های جراحی با تمرکز بر شیوه های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

* تولید علم در زمینه بیماری های جراحی با تکیه بر توان علمی اساتید و محققین دانشگاه

* ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان در زمینه راه کارهای پیشگیری، درمان و مراقبت های پس از عمل جراحی به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان

* ارائه مشاوره به بیماران و خانواده های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

ارزش‌ها

تمرکز اصلی ما بر این موضوع است که اطمینان حاصل کنیم پژوهش‌ها و فعالیت‌های ما در تمامی زمان‌ها بهترین منافع را برای بیماران و مخصوصاً بیماران مبتلا به سرطان رقم خواهد زد.

رفتار ما با همه (با یک‌دیگر، با بیماران، و با سایر نهادها) مبتنی بر احترام و کرامت خواهد بود.

پژوهش‌های ما همواره مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی و پژوهشی خواهد بود.

ما به صورت میان رشته‌ای به امر پژوهش می‌پردازیم تا نسبت به همه‌ی جنبه‌های سرطان و جراحی رویکرد نوین و سیستماتیکی را بسط دهیم.

ما تحقیقات خود را بر بستر فرهنگ نوآوری و خلاقیت، و تشویق و حمایت از کنجکاوی فکری در میان اعضای مرکز انجام می‌دهیم.

ما فعالیت‌های خودمان را در همه‌ی جنبه‌ها به صورت یک‌پارچه و صادقانه انجام می‌دهیم.

ما وظایف خود را به صورت عادلانه و منصفانه به اتمام می‌رسانیم.

اهداف کلی (اهداف استراتژیک)

1. ایجاد سامانه‌ی جامع تحقیقاتی، برآورد نیازهای پژوهشی، و تدوین اولویت‌های پژوهشی در جهت برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی حوزه‌ی جراحی سرطان

2. انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه‌ی جراحی سرطان با تمرکز بر شیوه‌های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

3. چاپ، انتشار و کاربردی‌سازی نتایج پژوهش‌ها و معرفی و تثبیت جایگاه بین‌المللی مرکز

4. توانمندسازی دانشجویان، پژوهش‌گران و اعضای مرکز و توسعه‌ی منابع انسانی و علمی مرکز

5. توسعه و گسترش کمی و کیفی منابع مالی و منابع فیزیکی مرکز تحقیقات

6. فعال‌سازی اثربخشی از طریق اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها‌ی داخلی مرکز

7. مشارکت در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مریوط به پیشگیری، درمان و مراقبت‌های پس از عمل جراحی به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان در سطح استانی، کشوری و بین‌المللی

8. ارائه مشاوره به بیماران و خانواده‌های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

وظایف عملیاتی (برنامه‌های متناظر با اهداف)

1. ایجاد سامانه‌ی جامع اطلاعات تحقیقاتی، برآورد نیازهای پژوهشی، و تدوین اولویت‌های پژوهشی در جهت برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌های تحقیقاتی حوزه‌ی جراحی سرطان

1.1. ایجاد سامانه‌ی جامع اطلاعات تحقیقاتی در حوزه‌ی جراحی سرطان

1.1.1. ایجاد بانک اطلاعات در زمینه تحقیقات جراحی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1.1.1.1. مطالعه و ارزیابی بانک‌های اطلاعاتی موجود در زمینه طرح‌های تحقیقاتی جراحی

1.1.1.2. طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی بیماری‌های جراحی مطابق استانداردهای بین‌المللی

1.1.2. ایجاد آرشیو طرح‌های در دست تدوین و در دست اجرا و پایان‌یافته

1.1.3. ساماندهی اطلاعات بیماران جراحی دانشگاه در قالب پرونده‌های الکترونیک

1.2. نیازسنجی تحقیقاتی نظام سلامت

1.2.1. تعیین نیازهای نظام سلامت و تعیین حیطه‌های تحقیقاتی در سطح منطقه

1.2.1.1. کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی پژوهشی وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی (معاونت‌های بهداشتی و درمان دانشگاه)

1.2.1.2. کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی پژوهشی اعضاء هیأت علمی گروه جراحی و سایر گروه‌های آموزشی مرتبط

1.2.1.3. کسب اطلاعات پایه بر اساس نیازسنجی پژوهشی سایر ذینفعان

1.3. تدوین اولویت‌های مرکز تحقیقات جراحی سرطان

1.4. هدفمند کردن پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات خاص منطقه‌ای (جغرافیایی)

2. انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه اپیدمیولوژی، پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه‌ی جراحی سرطان با تمرکز بر شیوه‌های نوین و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی

2.1. طراحی و اجرای تحقیقات بنیادین و کاربردی بر مبنای پژوهش مبتنی بر شواهد

2.2. طراحی و اجرای تحقیقات بنیادین و کاربردی با رعایت کلیه‌ی الزامات اخلاق در پژوهش

2.3. نظارت مستمر بر فرآیند اجرای طرح‌های تحقیقاتی

2.4. ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات بالینی، علوم پایه و بنیادین به منظور تولید علم

3. چاپ، انتشار و کاربردی‌سازی نتایج پژوهش‌ها و معرفی و تثبیت جایگاه بین‌المللی مرکز

3.1. (تعداد مقالات برنامه‌ریزی شده جهت ارائه در همایش‌های داخلی)

3.2. (تعداد مقالات برنامه‌ریزی شده جهت ارائه در همایش‌های بین‌الملل)

3.3. (برنامه‌ریزی جهت نوآوري، اكتشاف، اختراع بر اساس نتایج پژوهش‌ها)

3.4. ایجاد بستر مناسب جهت برگزاری سمینارهای بین‌المللی

3.5. همکاری با مراکز پژوهشی خارج از کشور

3.6. همکاری با مجامع بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی

3.7. انتشار یک عنوان مجله بین‌المللی در زمینه جراحی سرطان

3.8. بومی سازی اطلاعات و کاربردی کردن آن‌ها جهت رفع نیازهای دانشجویان

3.9. راه اندازی سایت مرکز تحقیقات جراحی سرطان

4. توانمندسازی دانشجویان، پژوهش‌گران و اعضای مرکز و توسعه‌ی منابع انسانی و علمی مرکز

4.1. ارتقای سطح علمی- پژوهشی دانشجویان، پژوهش‌گران و اعضای مرکز

4.1.1. نیازسنجی آموزشی و پژوهشی دانشجویان، پژوهش‌گران و اعضای مرکز (جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز)

4.1.2. طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی جهت ارتقای سطح علمی- پژوهشی اعضا و سایر علاقه‌مندان به خصوص در زمینه‌های مرتبط با جراحی سرطان (حداقل پنج کارگاه در سال)

4.2. افزایش مهارت‌های نظری و عملی پرسنل مرکز

4.3. توسعه‌ی منابع انسانی از طریق شناسایی و جذب عضو هیئت علمی مرکز

4.3.1. تعیین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز

4.3.2. فراخوان جهت جذب نیروی انسانی کارآمد

4.3.3. بکارگیری و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مرکز

4.4. توسعه‌ی منابع انسانی از طریق شناسایی و جذب نیروهای پژوهشی علاقمند به ویژه دانشجویان

4.5. توسعه علوم و فنون جدید در زمینه جراحی سرطان از طریق دعوت نیروهای متخصص و توانمند

4.6. ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تحقیقاتی

4.5.1. بررسی و انتخاب واحد‌های تحقیقاتی بر اساس نیاز و امکانات مرکز و اولویت ها

4.5.2. ایجاد و راه‎اندازی حداقل دو واحد تحقیقاتی مرتبط (سرطان‌های تیروئید و مری)

4.7. ایجاد بستر مناسب جهت پذیرش و آموزش فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان وby Research PhD

5. توسعه و گسترش کمی و کیفی منابع مالی و منابع فیزیکی مرکز

5.1. توسعه منابع مالی از طریق ایجاد تنوع در منابع مالی، شامل جذب مشارکت‌های دولتی و خصوصی

5.2. جذب منابع مالی از خارج از کشور

5.3. فراهم نمودن فضای فیزیکی مناسب و اختصاصی جهت فعالیت‌های پژوهشی مرکز

5.3.1. تلاش برای اختصاص چند اتاق مناسب در بیمارستان جهت شروع فعالیت مرکز

5.3.2. برنامه‌ریزی برای توسعه فضای فیزیکی مرکز متناسب با افزایش فعالیت‌ها

5.3.3. تفکیک کامل و استقلال مرکز از بخش درمانی از لحاظ فضای فیزیکی

5.4. فراهم نمودن تجهیزات اداری، کامپیوتری و شبکه‌ای لازم جهت فعالیت‌های پژوهشی مرکز

5.4.1. ارتقاء تجهیزات و امکانات درون بخشی در جهت تقویت امور پژوهشی مرکز به میزان 15-10 درصد در هر سال

5.5. تأسیس و توسعه و تجهیز واحدهای زیر مجموعه مرکز تحقیقات جراحی سرطان

6. فعال‌سازی اثربخشی از طریق اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها‌ی داخلی مرکز

6.1. تدوین برنامه‌ی استراتژیک و برنامه‌های عملیاتی مرکز و پایش مداوم شاخص‌ها.

6.2. ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز تحقیقات جراحی سرطان

6.3. تبیین معیارهای پژوهش برتر و اجرای سیاست‌های تشویقی برای محققین برتر در مرکز در هر سال

7. مشارکت در سیاست‌گذاری و مدیریت امور مریوط به پیشگیری، درمان و مراقبت‌های پس از عمل جراحی به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان در سطح استانی، کشوری و بین‌المللی

7.1. ارائه مشاوره به مسئولین سلامت استان در زمینه راه کارهای پیشگیری، درمان و مراقبت های پس از عمل جراحی به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان

8. ارائه مشاوره به بیماران و خانواده‌های آنان در زمینه مدیریت و پیشگیری بیماری با استفاده از تحقیقات مبتنی بر شواهد

بررسی محیط داخلی

 

نقاط قوت

1. وجود رهبری مؤثر در مرکز

2. نیروی انسانی کارآمد و پرتلاش

3. توجه لازم به اخلاق پزشکی در فعالیتهای پژوهشی

4. وجود روحیه مشارکت در پیشبرد امور

5. ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

6. وابستگی به دانشگاه و حمایت مؤثر دانشگاه

نقاط ضعف

1. کمبود منابع مالی

2. عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی

3. فضای فیزیکی ناکافی

4. نداشتن آزمایشگاه حیوانات و عدم دسترسی به آن

 

 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

کد

نقاط قوت/ نقاط ضعف

ضریب اهمیت

نمره

امتیاز

S1

وجود رهبری مؤثر در مرکز

     

S2

نیروی انسانی کارآمد و پرتلاش

     

S3

توجه لازم به اخلاق پزشکی در فعالیت‌های پژوهشی

     

S4

وجود روحیه مشارکت در پیشبرد امور

     

S5

       

S6

وابستگی به دانشگاه و حمایت مؤثر دانشگاه

     

S7

ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

     
         

W1

کمبود منابع مالی

     

W2

عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی

     

W3

فضای فیزیکی ناکافی

     

W4

نداشتن آزمایشگاه حیوانات و عدم دسترسی به آن

     

W5

       

W6

       

جمع امتیازات آنالیز بررسی محیط داخلی

 

 

بررسی محیط خارجی

 

فرصت‌ها

5. ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

6. وابستگی به دانشگاه و حمایت مؤثر دانشگاه

تهدیدها

1. عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی

 

 

 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

 

کد

فرصت‌ها یا تهدیدها

ضریب اهمیت

نمره

امتیاز

O1

وابستگی به دانشگاه و حمایت مؤثر دانشگاه

     

O2

ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی

     

O3

       

O4

       

O5

       

O6

       

O7

       
         

T1

عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی

     

T2

       

T3

       

T4

       

T5

       

T6

       

جمع امتیازات آنالیز بررسی محیط خارجی