اعضای هيئت علمی

 

  استاد جراحی عمومی و توراکس
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع) - بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: GhaemiM[at]mums.ac.ir 

 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان
 امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: MehrabiM[at]mums.ac.ir
 
 دکتر علی جنگجو  
 دانشیار جراحی عمومی و لاپاروسکوپی
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع) - بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: JangjooA[at]mums.ac.ir 
 دانشيار جراحی عمومی
 
 آدرس: مشهد- خیابان احمدآباد- بیمارستان قائم(عج)- بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38417452-051 
 پست الکترونیک: AdollahiA[at]mums.ac.ir
  دکتر سید علیرضا بامشکی  
  دانشیار بیهوشی و مراقبت های ویژه
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38525209-051 
 پست الکترونیک: BameshkiAR[at]mums.ac.ir 


 دکتر سید علی علمداران 
 دانشیار رادیولوژی 
 
 آدرس: مشهد- بيمارستان دكتر شيخ- بخش راديولوژي
 تلفن: 37269021-051 
 پست الکترونیک: AlamdaranA[at]mums.ac.ir 
 دانشيار بیماری های عفونی
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع)- بخش بیماری های عفونی
 تلفن: 38022401-051 
 پست الکترونیک: NaderiHR[at]mums.ac.ir
 دکتر محمدرضا مطیع 
 دانشیار جراحی عمومی
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: MotieM[at]mums.ac.ir
 دکتر محسن علی اکبریان 
  استادیار جراحی عمومی
 
آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
تلفن: 38022664-051 
پست الکترونیک: AliakbarianM[at]mums.ac.ir 
 دکتر مهدی اسدی   
 استادیار جراحی عمومی
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع)- بخش جراحی عمومی
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: AsadiMH[at]mums.ac.ir  
 استادیار بیوشیمی و تغذیه
 
 آدرس: مشهد- میدان آزادی- کوی پردیس دانشگاه- دانشکده پزشکی مشهد- گروه بیوشیمی و تغذیه
 تلفن: 2664 811 0915
 پست الکترونیک: HashemyI[at]mums.ac.ir
 
 استادیار بیوشیمی و تغذیه
 
 آدرس: مشهد، میدان آزادی، کوی پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی مشهد، گروه بیوشیمی و تغذیه
 تلفن: 38828573-051
 پست الکترونیک: HamidiAD[at]mums.ac.ir 
 دانشيار رادیوتراپی- انکولوژی
 
 آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا،بیمارستان امام رضا(ع)، بخش رادیوتراپی- انکولوژی
 تلفن: 38022736-051
 پست الکترونیک: TaghizadehA[at]mums.ac.ir
 دکتر مهدي جباري نوقابي
 استاديار آمار
 
 آدرس: مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم رياضي، گروه آمار
 تلفن: 38805694-051 
پست الکترونیک: jabbarinm[at]um.ac.ir
  دکتر آرش بیرقی طوسی
 دانشيار جراحی پلاستیک و زیبایی
 
 آدرس: مشهد- خیابان ابن سینا- بیمارستان امام رضا(ع) - بخش سوختگی و پلاستیک
 تلفن: 38022664-051 
 پست الکترونیک: BeiraghiA[at]mums.ac.ir
 دکتر کامبیز اخوان رضایت

دکتر سهيلا ‌ابراهيم نيا ميلاني

دکتر علی احمدآبادی

دكتر عباس اسماعيل زاده

دكتر علي بهاري

دکتر مسعود پزشکی راد

 دکتر آرش پیوندی یزدی

دکتر مرجان جودي

دکتر رضا رضایی

دکتر عزت ا... رضایی

دکتر عليرضا سبزواري

دكتر سودابه ‌شهيدثالث

 دکتر سید حسن طاووسی

دکتر مهدي فتحي

دکتر دنیا فرخ

دکتر لادن گشایشی

دکتر بهرام معمار

دکتر حسن وثوقی نیا

 

پژوهشگران غير هيئت علمي مرکز


دکتر رضا اسدی
دانشجوي PhD by Research 
 
آدرس: مشهد، خیابان ابن سینا، بیمارستان امام رضا(ع)، بخش داخلي، مرکز تحقيقات اعتياد
تلفن: 38525315-051 
پست الکترونیک: Asadir1[at]mums.ac.ir  

 دکتر علي مهرابي بهار

دکتر شهریار عزیزی


دكتر آزاده جباري نوقابي

دکتر محسن عبدالهي


دكتر مريم توكلي