گروه های علمی

 

 
گروه علمی
 
سرپرست گروه
 
گروه علمی جراحی دستگاه گوارش فوقانی، اساساً شامل مری، کاردیا، معده با همکاری متخصصین جراحی، بیهوشی، عفونی، گاستروانترولوژی ، رادیولوژی، انکولوژی و آسیب شناسی
دكتر لادن گشايشي

گروه علمی جراحی دستگاه گوارش تحتانی، اساساً شامل کولون، رکتوم، آنوس با همکاری متخصصین جراحی، بیهوشی، عفونی، گاستروانترولوژی، رادیولوژی، انکولوژی و آسیب شناسی
 
گروه علمی جراحی غدد اندوکرین و اگزوکرین، اساساً شامل پستان، تیرویید، پانکراس و آدرنال با همکاری متخصصین جراحی، بیهوشی، عفونی، اندوکرینولوژی، رادیولوژی، انکولوژی، آسیب شناسی و پزشكي هسته اي
 
گروه علمی جراحی هپاتوبيلياري با همکاری متخصصین جراحی، داخلي، بیهوشی ، عفونی، رادیولوژی، انکولوژی و آسیب شناسی
 
گروه علمی جراحی کم تهاجمی و مطالعه و تبیین جایگاه آن در جراحی سرطان با همکاری متخصصین جراحی، بیهوشی، عفونی، رادیولوژی و انکولوژی

دکتر علی جنگجو

 توجه: مسئولین مرکز از ایده ها و طرح های بدیع در زمینه های غیر سرطانی نیز استقبال می نمایند.

حوزه های پژوهشی

پژوهشگران 

جراحی دستگاه گوارش

دکتر مصطفی مهرابی بهاردکتر علی جنگجو- دکتر عباس عبدالهی- دكتر حميدرضا سيما- دکتر محمدرضا مطیع

جراحی کبد و مجاری صفراوی

دکتر محمد قائمی- دكتر حميدرضا سيما- دکتر محسن علی اکبریان

جراحی تیروئید و پاراتیروئید

دکتر مصطفی مهرابی بهاردکتر علی جنگجو - دکتر مهدی اسدی

جراحی پستان

دکتر مصطفی مهرابی بهار– دکتر علی جنگجو - دکتر مهدی اسدی

جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته

دکتر علی جنگجو- دکتر عباس عبدالهی- دکتر مهدی اسدی

درد و بی حسی موضعی

دکتر سید علیرضا بامشکی- دکتر ناهید زیرک- دکتر آرش پیوندی

جراحی و رادیولوژی

دکتر سید علی علمداران- دکتر مسعود پزشکی راد

عفونت در جراحی

دکتر حمیدرضا نادری

جراحی و انکولوژی

دکتر علی تقی زاده کرمانی

جراحی و پزشکی هسته ای

دکتر رامین صادقی

جراحی و پاتولوژی

دکتر بهرام معمار

جراحی و سلول های بنیادی

دکتر داریوش حمیدی علمداری

جراحی و بیوشمی

دکتر سید اسحاق هاشمی- دکتر داریوش حمیدی علمداری

جراحی و ژنتیک

دکتر حسین آیت الهی

جراحی پیوند

دکتر مصطفی مهرابی بهار- دکتر محسن علی اکبریان

جراحی پلاستیک و سوختگی

دکتر عزت اله رضایی- دکتر آرش بیرقی طوسی

تکنیک های عمل هرنی

دکتر مصطفی مهرابی بهار

چاقی مرضی

دکتر مصطفی مهرابی بهار- دکتر علی جنگجو- دکتر عباس عبدالهی