طرح های پژوهشی بين سازماني

 طرح های پژوهشی مشترک با سایر سازمان ها و مراکز تحقیقاتی

كد طرح عنوان مركز همكار
 910818 بررسي مرفولوژيکي و مولکولي کيست هاي هيداتيد انساني جدا شده از بيماران مراکز پزشکي امام رضا و قائم مشهد از سال 1389 تا 1391  دانشگاه فردوسي مشهد
 840538  بررسي اثر لپتین بر تهاجم سلولي به واسطه مسيرهای سيگنالينک RohA/Rock و JNK در سلول هاي سرطاني تخمدان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان            
  بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی هیجانی (RET) بر روی کاهش افسردگی و اضطراب مرگ بیماران زن مبتلا به سرطان پستان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  درمان زخم های مزمن جانبازان با استفاده از فاکتورهای رشدپلاکتی و فیبرین گلو مشتق شده از فرآورده های مازاد غیر مصرفی سازمان انتقال خون پایگاه انتقال خون خراسان رضوی (مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران)
  بررسی اثربخشی ایندومتاسین رکتال قبل از عمل در کاهش تهوع و استفراغ پس از اعمال کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
مرکز تحقیقات جراحی درون بین دانشگاه علوم پزشکی ايران