طرح های مصوب/ پايان يافته

 

طرح هاي مصوب/ پايان يافته مرکز تحقيقات جراحي سرطان

کد طرح

عنوان طرح

مجري/مجريان

وضعيت/

تاريخ خاتمه

 950993

 بررسی نتایج HIDA Scan در تشخیص نیاز به کوله سیستکتومی پروفیلاکتیک همزمان با بای پس معده در بیماران با چاقی مرضی در بیمارستان های امام رضا(ع)، بنت الهدی و سینا مشهد

 دكتر علي جنگجو- دكتر ابوالفضل حكمت شعار  
 950870 هتروژنیستی بروز رسپتور her2 در تومور اولیه و لنف نود های درگیر در سرطان پروگزیمال معده دكتر علي تقي زاده كرماني  
 950293  بررسي نتايج کوله سيستکتومي همزمان در بيماران تحت ترميم هرني انسزيونال به روش جراحي لاپاروسکوپيک با استفاده از دوال مش از سال 1393 تاکنون     دكتر علي جنگجو- دكتر محمد حسين حسني  
950150  بررسي نتايج حاصل از ليگاتور زودهنگام عروق طحالي در بيماران پورپوراي تروبوسيتوپنيک با علت ناشناخته (ITP) کانديد اسپلنکتومي لاپاروسکوپيک طي سال هاي 1393 و 1394 در بخش جراحي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد  دكتر علي جنگجو- دكتر سجاد نورشفيعي  
 941807  بررسی و مقایسه عوارض جراحی باز و لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به کانسررکتوم در بیمارستان های قائم(عج) و امید مشهد از سال 1392 تا 1394  دكتر عباس عبدالهي  مصوب
 941806  بررسی و مقایسه عوارض جراحی باز و لاپاروسکوپی در بیماران مبتلا به کانسر کولون در بیمارستان های قائم(عج) و امید مشهد از سال 1392 تا 1394  دكتر عباس عبدالهي  مصوب
941805  بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص سرقت ادبی           محمدناصر شفیعی جعفرآبادی- معصومه حسن پور مصوب
941583 تعیین هویت اپی ژنتیکی، ژنتیکی و پروفایل بیانی ریبونوکلئیک اسیدهای غیر کد کننده پولیپ های کولون دكتر لادن گشايشي  مصوب

941355

مکان نمایی بیماران سوختگی بستری شده در دپارتمان سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

دكتر علي احمدآبادي

مصوب

941320

بررسي بقاي بيماران مبتلا به سرطان معده و عوامل پيشگويي کننده ان در بيمارستان امام رضا مشهد (ع)

دكتر لادن گشايشي

مصوب

941319

بررسی بقا بیماران مبتلا به کانسر مری و عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا مشهد

دكتر لادن گشايشي

مصوب

941101

بررسي تاثيرچسب فيبريني غني از پلاکتها دردرمان فيستولهاي پري آنال

دكتر داريوش حميدي علمداري- دكتر عباس عبدالهي

مصوب

940580

تاثير پرده آمنيون آغشته به ذرات نقره نانو در درمان محل دهنده گرافت پوستي در مقايسه با درمان معمول

دكتر علي احمدآبادي- دكتر سيدحسن طاووسي

مصوب

931236

بررسي نتايج کوتاه مدت پيوند کبد در بيمارستان منتصريه در سال هاي۹۲ و ۹۳

دكتر محسن علي اكبريان

مصوب

931227

بررسي مقايسه اي اثر ليدوکائين و بنزوکائين-آدرنالين در کاهش عوارض ناشي از بيوپسي پستان

دكتر سيدعلي علمداران- دکتر مريم توکلي

پايان يافته

922901

بررسی نتایج کوتاه مدت پانکراتودئودنکتومی همراه با دایسکشن لنفاتیک وسیع در بیماران مبتلا به تومور پری آمپولری مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در  سال های 93 و 94

دکتر محسن علی اکبریان- دکتر علی تقی زاده کرمانی-دکتر مهدي يوسف زاده

مصوب

922900

اندازه‌گیری سطح فعالیت و توزیع بافتی تیوردوکسین ردوکتاز در بافت تومورال کانسر پانكراس و مقایسه آن با بافت سالم حاشيه آن       

دکتر محسن علي اكبريان- دکتر سيد اسحاق هاشمي

مصوب

922898

بررسی اثر استفاده از پلاسمای غنی شده از پلاکت اتولوگ (Platelet Rich Plasma) بر روند بهبودی زخم بیماران با آبسه پیلونیدال تحت درمان با جراحی برداشت وسیع نسجی- مرحله دوم کارآزمايي باليني

دکتر علي جنگجو- دکتر داريوش حميدي علمداري- دکتر محسن علي اکبريان

مصوب

922833

بررسي ارزش تشخیصی تعيين سطح هورمون پاراتیروئید قبل از عمل در پیش بینی هیپو کلسمی بعد از عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی در10 سال گذشته بيمارستان امام رضا (ع)

دکتر مهدی اسدی- دکتر سید رسول زکوی

26/06/1393

922832

بررسي ارزش تشخیصی تعيين سطح هورمون پاراتیروئید قبل از عمل در پیش بینی هیپو کلسمی بعد از عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی

دکتر مهدی اسدی- دکتر سید رسول زکوی

پايان يافته

922073

بررسی سطح سرمی   substance pو توزیع بافتی رسپتورهای NK_1 در سرطان کولون

دکتر علي جنگجو-  دکتر اسحاق هاشمي

پايان يافته

922072

بررسي ارتباط سطح سرمیsubstance p  و توزیع بافتی رسپتور های NK-1 با مرحله سرطان پستان

دکتر مصطفي مهرابي بهار-   دکتر اسحاق هاشمي

پايان يافته

921151

شناسایی ژن های خطر در بیماری سرطان پستان خانوادگی با روش توالی یابی کل اگزوم 

دکتر احسان غيور کريمياني- دکتر مهدي اسدي

انصراف مجري

910724

بررسي اثر هيپنوتيزم بر کاهش درد پس از کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک

دكتر مهدی فتحی، دكتر مرجان جودي، دكتر امید منتظری

پايان يافته

910704

بررسي ميزان بروز دليريوم در بيماران عمل جراحي باي پس شريان کرونري به روش off-pump وعوامل خطر ايجاد آن

دكتر مهدی فتحی، دكتر مرجان جودي

پايان يافته

910564

بررسي فراواني عفونت در کاتتر هاي مخزن دار تمام زيرجلدي در کودکان بستري در بيمارستان دکتر شيخ از سال 1385 تا 1390

دكتر مرجان جودي

پايان يافته

*910534

بررسي ارتباط درگيري غدد لنفاوي زيربغل با افزايش بيان پروتين Her2/neu در بيماران مبتلا به سرطان پستان ... طي سالهاي 1391- 1385

دكتر مهدی اسدی، دكتر سودابه شهید ثالث، دكتر زینا قوسی

پايان يافته

*910533

بررسي ارتباط درگيري غدد لنفاوي زيربغل با افزايش بيان مارکر Ki67 در بيماران مبتلا به سرطان پستان ... طي سالهاي 1391- 1385

دكتر مهدی اسدی، دكتر سودابه شهید ثالث، دكتر مريم نعمتي

پايان يافته

*910518

مقايسه نتيجه بخيه روده به روش سنتي با فيبرين گلو در موش

دكتر مرجان جودي دكتر مهدی فتحی، دكتر محسن وزيري

پايان يافته

*910508

بررسي اختلال عملکرد تيروئيد در سرطان پستان قبل از جراحي

محمدرضا مطیع، فائقه نوریان کفشگری

پايان يافته

*910498

بررسي و مقايسه نتايج کوتاه مدت موارد جراحي کيست هيداتيک کبد به روش لاپاروسکوپي و باز در بيمارستان امام رضا(ع) طي سال هاي 91-1385

دكتر علی جنگجو، دكتر آزاده جباری نوقابی، دكتر مصطفی مهرابی بهار

پايان يافته

*910315

مقايسه ميزان فراواني لنف نودهاي برداشت شده آگزيلا در کانسر پستان در بيماران با و بدون نئوادجوانت تراپي

دكتر مصطفی مهرابی بهار، دكتر مهدی اسدی، دكتر رضا خياط

پايان يافته

910273

بررسي ارتباط راديوتراپي با دوز پايين درکودکي با درگيري هاي استخواني در کارسينوم هاي بازوسلولر سر

دکتر آرش بیرقی طوسی، دکتر منور افضل آقایی، دکتر حامد شریعت رضوی

پايان يافته

*910202

بررسي اپيدميولوژيک سرطان پستان در مردان از سال 1370 تاکنون در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دکتر سودابه شهید ثالث، دکتر مهدی اسدی، دکتر  مینو سادات موسوی نیک

پايان يافته

*910093

مقايسه دو روش جراحي در بيماران با گواتر مولتي ندولر و بررسي عوامل دخيل در عوارض باليني و نتايج عمل جراحي

دكتر مهدی اسدی، دكتر مصطفی مهرابی بهار، دكتر فرنوش یاری

پايان يافته

910818

بررسی مورفولوژیکی و مولکولی کیست های هیداتید انسانی جدا شده از بیماران مراکز پزشکی امام رضا و قائم مشهد از  سال 1389 تا 1391

دکتر مصطفي مهرابي بهار- دکتر حسن برجي

29/12/94

910817

اندازه گیری سطح سرمیSubstance P  و توزیع بافتی رسپتورهای آن در پروگنوز سرطان تیروئید

دکتر اسحاق هاشمي

17/3/93

910353

بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه SCP-1، NY-ESO-1 و CAGE1 در تومورهای سرطان پستان در مراحل مختلف سرطان پستان

دکتر مهدي اسدي-  دکتر  مجيد مجرد

مصوب

910352

بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 در تومورهای سرطان پستان در مراحل مختلف سرطان پستان 

دکتر مهدي اسدي- دکتر  مجيد مجرد

مصوب

900725

بررسی امکان سنجی ثبت داده های بیماران سرپایی درمانگاه جراحی بیمارستان امام رضا (ع) در نرم افزار مبتنی بر وب به منظور استخراج داده های پژوهشی مناسب

دکتر مهدي اسدي- دکتر مصطفي مهرابي بهار

1/5/93

900724

درمان شیلوتوراکس پس از ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به وسیله فیبرین گلو از طریق لوله سینه ای

دکتر مهدي اسدي- دکتر داريوش حميدي علمداري

20/4/92

900722

ارتباط اندازه توده پستان در ماموگرافي و اندازه واقعي آن درآسيب شناسي

دکتر شهيدثالث- دکتر مهدي اسدي

12/6/93

900546

بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو با فاکتورهای پروگنوستیک سرطان تیرویید

دکتر اسحاق هاشمي- دکتر مهدي اسدي

10/4/92

900337

مقايسه اثر استازولاميد و پاراستامول بر روي شدت دردهاي راجعه بعد از عمل جراحي کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک

دکتر آرش پيوندي- دکتر مهدي اسدي

27/9/91

900336

فراوانی و نوع عفونت بعد از عمل جراحی الکتیو شکمی و ارتباط آن با پارامترهای دموگرافیک و بیومتریک بیماران

دکتر حميدرضا نادري

23/11/91

900331

مقايسه نتايج درمان شيلوتوراکس عود شده از طريق توراکوتومی با درمان مديکال (کنسرواتيو) در بيماران با کانسر مری

دکتر عباس عبدالهي

1/11/92

900260

ثبت داده های مداخلات درمانی انجام شده برای بیماران مراجعه کننده به دلیل سرطان پستان با استفاده از نرم افزار OpenClinica و داده کاوی اطلاعات گردآوری شده 

دکتر مهدي اسدي- دکتر مصطفي مهرابي بهار

1/5/93

900808

بررسي نتايج اسپلنکتومي لاپاروسکوپيک در بيماري هاي خوني بين سال هاي 1385 لغايت 1390 در بيمارستان قائم(عج)

دكتر عباس عبدالهی، دكتر آسیه سادات فتاحی معصوم، دكتر ایمان عبدالهی

پايان يافته

*900708

بررسي ارزش تشخيصي سطح سرمي بيليروبين توتال در بيماران مشکوک به آپانديسيت حاد

دكتر  محمدرضا مطیع، دكتر ملیحه قرائی نجف آبادی

پايان يافته

*900526

بررسی سطح پروتیین کربونیل سرمی و ظرفیت تام آنتی اکسیدان در مبتلایان به کارسینوم سلول پایه ای پوست

دكتر  سیداسحاق هاشمی، دكتر  احمدرضا طاهری بجد، دكتر مرتضی بهنام فرد

پايان يافته

900367

بررسي ارتباط موقعيت ماگزيلا با برجستگي پشت بيني

دكتر  آرش بیرقی طوسی، دكتر سحر سروری

پايان يافته

*900274

ارزیابی ارتباط بین BMI با میزان بقای مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان‌های قائم(عج) و امید مشهد طي سال‌هاي 1380 تا 1390

 

 

900184

کارآزمايي باليني مقايسه انفوزيون پاراستامول و شياف ديکلوفناک در کاهش نياز بيماران به دريافت مخدر تزريقي پس از عمل جراحی گاسترکتومي (IRCT)

دكتر سیدعلیرضا بامشکی، دكتر آرش پیوندی یزدی

1390/11/12

*89883

بررسی ارتباط بین میزان بقای بیماران و نسبت غدد لنفاوی متاستاتیک به کل غدد لنفاوی برداشت شده توسط جراح در بيماران مبتلا به کانسر معده

دكتر علی تقی زاده کرمانی، دكتر محسن علی اکبریان            ، دكتر سیده زینب یاهوئیان

پايان يافته

*89864

مقايسه نتايج درمان در مبتلايان به سرطان پستان triple negative با ساير بيماران مبتلا به کانسر پستان

دكتر فاطمه همائی شاندیز، دكتر مصطفی مهرابی بهار، دكتر میناسادات مهاجرزاده حیدری

پايان يافته

*89612

مقايسه ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ در بيماران با و بدون سابقه جراحي قبلي بر روي ضايعه اوليه پستان: مرور نظام مند و متا آناليز

دكتر رامین صادقی، دكتر مهدی اسدی

پايان يافته

*89619

بررسی اثربخشی آماده سازی روده با سین بیوتیک در پروفیلاکسی عفونت بعد از عمل جراحی الکتیو کولورکتال (ClinicalTrials.gov)

دكتر حميدرضا نادري، دكتر علي جنگجو

انصراف مجري

*89591

بررسي ارزش تشخيصي MRI در تعيين پاسخ تومور به كموتراپي نئوادجوانت در بيماران مبتلا به كانسر پستان پيشرفته موضعي

دكتر دنیا فرخ تهرانی، دكتر فاطمه همائی شاندیز، دكتر محبوبه عابدی، دكتر مصطفي مهرابي بهار

؟؟؟؟

89376

بررسي عوارض زودرس عمل جراحي ازوفاژکتومي ترانس هياتال SCCمري در دو گروه از بيماران با و بدون کموراديوتراپي قبل از عمل

دكتر محمدتقی رجبی مشهدی , عباس عبدالهی , رضا شاهکرم

پايان يافته

*89007

بررسي نتايج درمان بيماران مبتلا به توده آپانديکولر و تعيين فاکتورهاي موئر در پاسخ به درمان نگهدارنده ... 1394-1389

دكتر محمدرضا مطیع، دكتر محمد وجدانی

پايان يافته

*88830

بررسی ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید

دكتر مهرابي بهار، دكتر صادقي، دكتر يراني

پايان يافته

*88574

بررسی کاربرد روش بیوپسی غده لنفاوی پیشاهنگ با دو روش Ex vivo و In vivo در Staging کانسرهای کولون

دكتر علي اكبريان، دکتر مسعود رازقيان

پايان يافته

88567

بررسي ارزش تشخيصي بيوپسي گره لنفي پيشاهنگ پس از شيمي درماني نئواجوانت در بيماران مبتلا به کانسر پستان

دكتر رامين صادقي، دكتر مهدي اسدي

؟؟؟؟

*88530

بررسي نقشه برداري از غدد لنفاوي پيشاهنگ با استفاده از ماده رنگي و تکنيک تعقيب ماده راديونوکلئيد با گاماپروب در کانسر معده

دكتر علي اكبريان، دكتر پاكدل

پايان يافته