دكتر مصطفی مهرابي بهار

 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
مدرک دکتری تخصصی جراحی عمومی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1369
 استاد 1391
مدرک دکتری پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1365
 دانشیار 1384 تا 1390
 
 استاديار 1369 تا 1383                                            
سوابق اجرایی
شرکت در دوره های آموزشی
 رئيس دانشگاه علوم پزشکي مشهد- دي ماه 1392

 کارگاه طراحی سئوال برای دانشجویان پزشکی (تهران 1371 و مشهد 1384)

 عضو شوراي عالي نظام پزشکي کشور- 1392 تاکنون

 کارگاه بیوپسی گره لنفاوی پیشاهنگ (مشهد)

 رئيس شوراي هماهنگي نظام پزشکي هاي استان هاي خراسان 1383 تاکنون

 کارگاه Stereotactic core needle biopsy پستان (مشهد)

 رئيس مرکز تحقيقات جراحي سرطان دانشگاه علوم پزشکي مشهد از 1389 تاکنون

 کارگاه آزمون سازی به روش OSCE (مشهد)

رئیس بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) از مهر ماه 1389 تا 1391

 کارگاه اصول روش تحقیق (مشهد)

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد 1383 تاکنون
 

مدیر گروه جراحی دانشکده پزشکی مشهد 1386- 1384

 

رئیس بخش جراحی بیمارستان امام رضا(ع) 1386-1383

 

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) 1381-1379

 

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 1379-1375

 

رئیس بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع) 1377-1375

 
 
 
عضویت در کمیته ها و شوراها

 عضو کمیته سوانح بیمارستان امام رضا(ع) 1388-1391

 عضو کمیته تخصصی پژوهش های بالینی- جراحی؛ سیزدهمین جشنواره رازیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1387     

 عضو کمیته ارزیابی بیرونی دانشگاه- دانشگاه علوم پزشكي مشهد- 1388-1386

 عضو شورای مشورتی بیمارستان امام رضا (ع) 1385    

عضو کمیته تخصصی (ارتقاء هیئت علمی) دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 تاکنون

 عضو گروه پیوند کبد دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380 تاکنون

 مشاور نظام پزشکی نظام پزشکی مشهد  1382-1374

 داور مجلات: مجله دانشکده پزشکی مشهد (1374 تاکنون)؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (1374 تاکنون)؛ مجله زنان، مامایی و نازایی ایران (1382-1374)؛ مجله گوش و حلق و بینی و حنجره ایران (1382-1374)؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1382-1374)

 عضو هیئت ممتحنه امتحانات پذیرش دستیار تخصصی پزشکی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1378-1374

 

فعالیت های پژوهشی

چاپ 44 عنوان مقاله انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی و 28 عنوان مقاله فارسی

راهنمایی بیش از 20 پایان نامه دکترای عمومی و تخصصی
مدیریت انجام 40 طرح تحقیقاتی
ارائه بیش از 40 سخنرانی علمی در سمینارها و کنگره های داخلی
ارائه مقاله در همایش های بین المللی